Điều khoản dịch vụ

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web Fjob.vn, các dịch vụ hoặc bất kỳ ứng dụng nào do Zeta Group., JSC (“Zeta”) cung cấp (gọi chung là Dịch vụ), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng này (Điều khoản sử dụng). Dịch vụ do Fjob sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, bạn không truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: [email protected].
Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web Fjob.vn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web Fjob.vn. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web Fjob.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web Fjob.vn kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web Fjob.vn thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Cơ sở dữ liệu Fjob.vn hoặc Các cơ sở dữ liệu Fjob.vn bao gồm tất cả các bài quảng cáo việc làm đăng trên các trang web Fjob.vn và/hoặc tất cả thông tin của các ứng viên và/hoặc các nhà tuyển dụng được đăng ký với Fjob.vn.
Cơ sở dữ liệu Hồ sơ Fjob.vn hoặc Các cơ sở dữ liệu Hồ sơ là hồ sơ ứng viên được khởi tạo và/hoặc được đăng tại các cơ sở dữ liệu Fjob.vn.
Dịch vụ Fjob.vn là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Fjob.
Hồ sơ cá nhân là các thông tin, CV cá nhân được tạo bởi Người dùng.
Văn bản bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của trang web Fjob.vn, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.
Người dùng đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web Fjob.vn và/hoặc các Dịch vụ Fjob.vn.
Nội dung Người dùng là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web Fjob.vn.
Người tìm việc đề cập đến bất kỳ cá nhân nào có tạo hồ sơ tìm việc/CV trên trang web Fjob.vn.
Nhà tuyển dụng đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có đăng ký và sử dụng dịch vụ trên trang web Fjob.vn.

III. ĐĂNG KÝ

Để sử dụng Dịch vụ bạn phải tạo một tài khoản dành cho Doanh nghiệp theo yêu cầu của Fjob, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Fjob, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu.
Bạn cam kết cung cấp bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp để Fjob xác minh thông tin và để đảm bảo quyền lợi của mình, cũng như quyền lợi của ứng viên. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

IV. MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Khi bạn đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào thuộc trang web Fjob.vn bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email [email protected].
Nếu Fjob có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Fjob.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.
Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Fjob.vn bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh và chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn cho Fjob trong trường hợp Fjob có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

Quyền của Nhà tuyển dụng
Khi đăng ký trở thành Nhà tuyển dụng của trang tuyển dụng Fjob tuyendung.Fjob.vn và được Fjob chấp thuận, Nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ. Nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ và các thông tin đăng tuyển vị trí của mình trên trang dành cho nhà tuyển dụng tuyendung.Fjob.vn.
Nhà tuyển dụng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Fjob hay các đối tác thứ ba cung cấp trên trang tuyendung.Fjob.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Fjob giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang tuyendung.Fjob.vn hoặc được gửi trực tiếp đến Nhà tuyển dụng.
Nhà tuyển dụng có quyền đóng góp ý kiến cho Fjob trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp qua email [email protected].
Nghĩa vụ của Nhà tuyển dụng
Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Fjob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Nhà tuyển dụng cam kết những thông tin cung cấp cho Fjob và những thông tin đăng tải lên Fjob là chính xác và hoàn chỉnh. Nhà tuyển dụng đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Fjob là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
Là người sử dụng, Nhà tuyển dụng cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Nhà tuyển dụng không được phép làm nhưng điều như: đăng tải những nội dung được đăng ký bản quyền nếu Người dùng không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó; đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu Người dùng không làm chủ hoặc không được phép của người chủ; đăng tải những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của người khác hoặc xâm phạm bảo mật hay quyền công cộng của người khác; đăng tải những nội dung tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rầy, sỉ nhục, căm ghét hay gây cản trở cho người sử dụng khác hay bất cứ người nào khác hay tổ chức nào khác; đăng tải những thông tin không có chủ đề hay có chủ đề đặc biệt; đăng tải một hình ảnh hay nội dung sex; đăng tải những mẫu quảng cáo hay xúi giục kinh doanh hay đăng tải nội dung chứa virus, Trojan, bom thời gian… hay những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.
Nhà tuyển dụng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác/ ứng viên trên Fjob.
Nhà tuyển dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử.
Nhà tuyển dụng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Fjob vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Fjob. Trong trường hợp vi phạm thì Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Nhà tuyển dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Fjob cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Fjob trong bản Quy chế này.
Nhà tuyển dụng không được hành động gây mất uy tín của Fjob dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Nhà tuyển dụng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Fjob.
Nhà tuyển dụng không được đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Người dùng (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)
Nhà tuyển dụng không được sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Người tìm việc trên Fjob cho bất cứ mục đích nào khác ngoài vai trò là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên.
Nhà tuyển dụng không được chia sẻ, đăng tải lại thông tin Hồ sơ cá nhân của Người tìm việc tới bất kỳ một bên thứ ba nào khác nếu chưa được sự cho phép của cả Fjob & Người tìm việc. Nhà tuyển dụng không được gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Nhà tuyển dụng khác của Fjob.
Nhà tuyển dụng nhận thức và đồng ý rằng Nhà tuyển dụng sẽ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do Nhà tuyển dụng đăng tải trên Fjob.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA Fjob

Fjob sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những Nhà tuyển dụng tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin Nhà tuyển dụng dùng dự định đăng tải trên Fjob.
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Nhà tuyển dụng cung cấp thông tin cho Fjob không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Fjob có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên.
Fjob không cung cấp dịch vụ cho các Nhà tuyển dụng có cùng hoạt động kinh doanh Cung ứng nhân sự hoặc có sản phẩm tương tự với các sản phẩm /dịch vụ của Fjob.
Fjob có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu phát hiện Nhà tuyển dụng chia sẻ tài khoản trên trang tuyendung.Fjob.vn và/ hoặc sử dụng tài khoản với mục đích tuyển dụng cho một Bên khác với thông tin được cung cấp trong hệ thống.
Fjob có quyền khóa tài khoản & tạm dừng tất cả dịch vụ của Nhà tuyển dụng nếu phát hiện thấy dấu hiệu bất thường trong việc truy cập tài khoản. Những dấu hiệu này bao gồm: Lưu lượng truy cập rất cao và thường xuyên (giống hệ thống máy tự động quét dữ liệu - crawl bot) đang truy cập hệ thống Fjob… và có thể bao gồm những dấu hiệu khác mà Fjob có căn cứ cho rằng cần phải khóa tài khoản để bảo vệ hệ thống cũng như dữ liệu người dùng. Trong trường hợp có tranh chấp về vấn đề này, quyết định của Fjob sẽ là quyết định cuối cùng.
Fjob có thể chấm dứt quyền Nhà tuyển dụng và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Nhà tuyển dụng và sẽ thông báo cho Nhà tuyển dụng trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Nhà tuyển dụng vi phạm các Quy chế của Fjob hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Fjob.
Fjob có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Nhà tuyển dụng nếu Fjob phát hiện Doanh nghiệp của Nhà tuyển dụng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Nhà tuyển dụng tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho Fjob có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Nhà tuyển dụng của Fjob , hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Trong trường hợp chấm dứt quyền Nhà tuyển dụng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Nhà tuyển dụng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
Fjob không chịu trách nhiệm khi Thành viên/người sử dụng lấy email của người khác sử dụng với mục đích spam, phá hoại hoặc gửi các nội dung xấu, mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến chủ nhân của email đó. Các hành vi và nội dung vi phạm pháp luật Thành viên/ người sử dụng vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Fjob có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm thỏa thuận sử dụng mà không cần báo trước.
Fjob chỉ đóng vai trò là nơi để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc và không ngăn cản hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra. Fjob không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc. Fjob không kiểm soát chất lượng, độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải, tính xác thực hay chính xác của danh sách được đề ra, khả năng cung cấp công việc cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng của ứng viên khi xin việc. Thêm vào đó, Thành viên/ người sử dụng hãy ghi chú những nguy hiểm có thể xay ra khi sử dụng Fjob, bao gồm nhưng không hạn chế sự nguy hiểm khi bị tấn công cơ thể, liên quan đến người lạ, quốc tịch nước ngoài, những người không đủ tuổi hay những người đưa ra những đòi hỏi sai trái. Nhà tuyển dụng nên hiểu rằng tất cả những nguy hiểm liên quan đến những người sử dụng khác mà Nhà tuyển dụng liên hệ thông qua trang Fjob hoàn toàn là vấn đề riêng của Thành viên, Fjob sẽ hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ nguy hiểm nào được đề cập như trên xảy ra/ hoặc có thể xảy ra cho Thành viên.
Fjob không chịu trách nhiệm pháp lý và đồng thời không kiểm soát được những thông tin do những Thành viên/ người sử dụng khác cung cấp thông qua trang Fjob.
Fjob sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong việc tuyển dụng, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải tin tuyển dụng trên Fjob.

VII. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn sở hữu Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ hay nói cách khác, bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền tác giả, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác còn nợ do Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ; và (iv) bạn có quyền và năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản sử dụng này trong quyền hạn của bạn.
Dịch vụ chứa nội dung mà Fjob sở hữu hoặc cấp phép (Nội dung Fjob). Nội dung Fjob được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác, đồng thời giữa bạn và Fjob, Fjob sở hữu và nắm giữ tất cả các quyền về Dịch vụ và Nội dung Fjob. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hay quyền sở hữu khác được kết hợp với hay đi kèm Nội dung Fjob và bạn không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền đi, phát, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung Fjob.
Logo và tên Fjob là các nhãn hiệu thương mại của Fjob và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Fjob. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thương mại và/hoặc bao bì thương mại của Fjob và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Fjob.
Mặc dù mục đích của Fjob là cung cấp Dịch vụ nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/hoặc liên kết viễn thông. Ngoài ra, Fjob có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang web Fjob.vn. Fjob.vn có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web Fjob.vn và/hoặc sử dụng các dịch vụ Fjob.vn khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. Fjob.vn được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Fjob.vn tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Fjob.vn, gây thiệt hại đến thương hiệu Fjob.vn hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc Fjob.vn để mất người dùng. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ có thể tiếp tục được Fjob lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. Fjob sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ nào hoặc việc mất mát bất kỳ Nội dung nào. Bạn cũng xác nhận rằng Internet có thể không an toàn và rằng việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn.
Fjob không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.

VIII. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Fjob không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. Fjob không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. Fjob không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và Fjob từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này.
Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ.
Fjob không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.

IX. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong mọi tình huống, Fjob sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (a) dịch vụ; (b) nội dung Fjob; (c) nội dung người dùng; (d) việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ; (e) mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của Fjob hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác; (f) bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (g) mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ; hoặc (h) mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc Fjob đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ). Trong mọi trường hợp, Fjob không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong.

X. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Fjob sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến Fjob ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
Địa chỉ liên lạc: Trụ sở HN: Tầng 4, 188 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 1900 98 98 26
Email: [email protected]
Fjob sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.
Fjob chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể Fjob sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Fjob sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Fjob sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.
Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Fjob khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

XI. HIỆU LỰC THỎA THUẬN CỦA HỢP ĐỒNG

Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Fjob sẽ công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó.
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút Tôi đồng ý, Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kể từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với Fjob.