Kế Toán Trưởng
Công ty CPSX Túi nhựa Hà Nội
Lượt xem: 56 | Mã: NTD1406 | Ngày làm mới: 14/05/2018
Lưu việc làm này In việc làm này
NỘP HỒ SƠ Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hưng Yên
Kinh nghiệm: 2 năm
Cấp bậc: Nhân viên
Yêu cầu bằng cấp: Đại học
Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
Số lượng cần tuyển: 1
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Ngành nghề/Bộ phận: Kế toán/ Kiểm toán
Yêu cầu độ tuổi: Không yêu cầu độ tuổi
Mô tả công việc
- Tham mưu Ban Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.
- Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…
- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban và bộ phận trực thuộc.
- Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty.
- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
- Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
- Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình ban giám đốc Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty:
- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
- Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị.Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.Tổ chức kiểm kê nguyên liệu, phụ liệu, công cụ dụng cụ, vật tư và hàng hóa định kỳ vào cuối tháng.
- Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng / cung cấp dịch vụ…và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên, đối tác, khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ, két tiền mặt của Công ty.
- Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
- Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán. Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và các báo cáo quản trị khác định kỳ hàng tháng và đột xuất và giải trình chi tiết gửi Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.
- Tham gia thẩm định các dự án, kế hoạch đầu tư sản xuất, tài chính, tiền tệ.
- Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án, kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.
- Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng.
- Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
- Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
- Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
- Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
- Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của ban Giám đốc.
Quyền lợi được hưởng
- Mức lương: 10.000.000 – 30.000.000 tùy theo năng lực.
- Hưởng tất cả mọi quyền lợi theo quy định.
- Hưởng mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
- Được đóng BHXH đầy đủ khi trở thành nhân viên chính thức.
- Được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.
Yêu cầu chung
- Có bằng Đại Học các ngành Kế toán, Tài chính.
- Tuổi từ 30- 45.
- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Hiểu biết về hệ thống kế toán Việt Nam.
- Có năng lực tổ chức và điều hành nhân viên.
Yêu cầu hồ sơ
- CV gửi vào email: nhansu@hanoiplasticbags.com
- Điện thoại: 0971747217
Địa chỉ làm việc
- Hưng Yên, Hà Nội.
Thời hạn và hình thức nộp
NỘP HỒ SƠ
  • Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
  • Bấm nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển công việc này
Lưu việc làm này In việc làm này
Hãy chú ý cảnh giác khi có bất kỳ yêu cầu thu phí nào từ nhà tuyển dụng
Cập nhật cuối: 20/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Cập nhật cuối: 14/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Cập nhật cuối: 21/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Cập nhật cuối: 18/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2018
Cập nhật cuối: 20/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018
Cập nhật cuối: 14/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Cập nhật cuối: 21/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018
Cập nhật cuối: 20/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018
Cập nhật cuối: 16/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2018
Cập nhật cuối: 18/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2018
Cập nhật cuối: 19/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018
Cập nhật cuối: 21/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2018
Cập nhật cuối: 14/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2018
Cập nhật cuối: 13/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018
Cập nhật cuối: 19/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2018
Cập nhật cuối: 15/05/2018
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2018
Website tuyển dụng việc làm uy tín
Kế Toán Trưởng Rating: 5 out of 10