Economic

 • Hiển thị ưu tiên
 • Chia sẻ Facebook
 • Xem thông tin ứng viên
 • Banner

Vip

 • Hiển thị ưu tiên
 • Chia sẻ Facebook
 • Xem thông tin ứng viên
 • Banner

Extravip

 • Hiển thị ưu tiên
 • Chia sẻ Facebook
 • Xem thông tin ứng viên
 • Banner
 • Tự động làm mới tin
 • Icon đặc biệt
 • E-mail marketing

Supervip

 • Hiển thị ưu tiên
 • Chia sẻ Facebook
 • Xem thông tin ứng viên
 • Banner
 • Tự động làm mới tin
 • Icon đặc biệt
 • E-mail marketing
 • Google adwords
 • Facebook ads
 • Micro site
Website tuyển dụng việc làm uy tín
FJob - Tìm việc, tuyển dụng nhanh Rating: 5 out of 10